Acest site este aici din ratiuni istorice (sa ramana site-ul ptr eternitate :) ).
Baza de date ca si site-ul de la adresa reala au fost pierdute. Vom sa recuperam cate ceva, dar pana una alta, asta este.
Login: Parola:
Program
ONI.Live!
Poze
Revista
Regulament
Ghidul elevuluiOlimpiada Nationala de Informatica
- liceu -
regulament de desfasurare

Olimpiada Nationala de Informatica (ONI) este o competitie anuala, în cadrul careia concureaza individual elevi din clasele IX-XII.

Concursul se desfasoara în doua zile si consta din doua probe practice. Durata fiecareia dintre cele doua probe de concurs este anuntata în prealabil si este de regula de 3-5 ore. O proba de concurs consta din rezolvarea a 1-4 probleme de natura algoritmica cu ajutorul calculatorului. Rezolvarea unei probleme presupune elaborarea unui program eficient din punct de vedere computational.

Mediul de lucru

Limbajele de programare admise sunt Pascal, C si C++.

Concurentii pot lucra, la alegere, sub sistemul de operare MicroSoft Windows 98/2000 sau sub sistemul de operare Red Hat Linux 7.x.

Comisia tehnica a ONI va pune la dispozitia concurentilor compilatoare/medii de programare pentru Windows si pentru Linux dupa cum este precizat în tabelul urmator:

Nr. Sistem de operare Produs Explicatie
1. Windows Borland Pascal 7.0 mediu de programare pentru limbajul Pascal
2. Windows Borland C 3.1 mediu de programare pentru limbajul C/C++
3. Linux Windows Free Pascal 1.04 (sau superior) compilator pentru limbajul Pascal
(http://www.freepascal.org)
4. Linux Windows GNU C 2.5x (sau superior) compilator pentru limbajul C
(http://gcc.gnu.org)
5. Linux G++ compilator pentru limbajul C++
6. Linux Windows RHIDE mediu de programare pentru limbajele Pascal, C, C++
(http://www.rhide.com)
7. Linux vim, joe, pico, emacs editoare de texte
8. Linux mc Midnight Commander, utilitar de gestiune a fisierelor

Observatii

 1. Pentru Windows va fi instalat pachetul de programe DJGPP (http://www.delorie.com/djgpp) care contine compilatoarele pentru FreePascal si GCC. DJGPP trebuie instalat sub Windows înainte de Free Pascal, altfel GNU C nu va functiona.
 2. Ca si sistemul de oiperare Linux, Free Pascal, GNU C si RHIDE sunt aplicatii freeware (gratuite) si pot fi descarcate de pe Internet de la adresele specificate.

Derularea probelor de concurs

 1. Concurentii vor fi prezenti în salile de concurs la orele anuntate de comisie.
 2. Fiecare concurent va avea un identificator numeric (ID) care va fi comunicat prin intermediul tabelului din sala de concurs. Primele cifre ale identificatorului coincid cu clasa concurentului (9, 10, 11 sau 12).
 3. Fiecare concurent va primi subiectele în forma listata si foi pentru ciorne.
 4. Timp de 30 de minute dupa primirea subiectelor concurentii pot formula întrebari referitoare la enunturile problemelor. Întrebarile se formuleaza în scris, pe foaia cu întrebari fiind precizate numele problemei, ID-ul concurentului si sala în care acesta lucreaza. Întrebarile trebuie formulate astfel încât raspunsul sa poata fi DA sau NU. În cazul în care întrebarea este ambigua, îsi gaseste raspunsul în enuntul problemei sau solicita informatii despre modalitatea de rezolvare a problemei, raspunsul va fi FARA COMENTARII. Concurentii vor accepta raspunsuri semnate numai de unul dintre membrii comisiei.

Precizari

În timpul probelor de concurs, concurentii:

 • nu vor avea asupra lor telefoane mobile sau alte mijloace de comunicatie;
 • nu vor utiliza dischete/CD-uri proprii;
 • nu vor utiliza alte surse de documentare decât, eventual, HELP-ul mediului folosit;
 • nu vor incerca sa interfereze în nici un mod cu activitatile altui concurent;
 • nu vor deteriora mediile de lucru;
 • nu vor încerca sa interfereze cu sistemul de evaluare.

În programele concurentilor nu sunt permise urmatoarele:

 • schimbarea drepturilor de acces la fisiere;
 • atacul asupra securitatii sistemului sau evaluatorului;
 • accesarea informatiilor despre sistemul de fisiere;
 • executarea unor alte programe.

Orice încercare de frauda sau de a sabota desfasurarea corecta a concursului sesizata va fi urmata imediat de eliminarea elevului respectiv din concurs.

Salvarea solutiilor concurentilor

 1. Salvarea solutiilor concurentului va fi realizata de membrii comisiei tehnice a ONI, în prezenta concurentului.
 2. La salvare, concurentul va completa un borderou în care pentru fiecare sursa salvata va preciza lungimea acesteia exprimata în bytes.
 3. Fiecare concurent va salva sursele proprii într-un director având drept nume ID-ul sau. În acest director se va gasi câte o singura sursa pentru fiecare problema rezolvata. Prin urmare, numarul fisierelor din acest director este mai mic sau egal cu numarul de probleme din proba de concurs. Atât numele fisierelor cât si extensiile acestora se vor scrie cu litere mici, asa cum se precizeaza în enuntul fiecarei probleme.
 4. Salvarea solutiilor concurentilor se va realiza, pentru siguranta, pe cel putin doua dischete.

Evaluare

Pentru a încadra ONI în standardele de evaluare ale competitiilor internationale evaluarea solutiilor concurentilor se va realiza cu un sistem automat de evaluare, fara prezenta concurentilor. Pentru a face o trecere treptata catre standardele concursurilor internationale, la ONI 2003 concurentii vor fi evaluati atât sub sistemul de operare Windows (utilizat pâna acum), cât si sub sistemul de operare Linux (utilizat la competitiile internationale). Punctajul obtinut de un concurent la o problema va fi maximul punctajelor obtinute la cele doua evaluari.

Compilarea surselor concurentilor este realizata de catre evaluator. Comenzile utilizate pentru compilare sunt:

Compilator Comanda de compilare
Free Pascal fpc -Xs program.pas
C gcc -lm -Wall -O2 -static -o numefisier
C++ g++ -lm -Wall -O2 -static -o numefisier
Borland Pascal bpc program.pas
Borland C bcc program.cpp

Observatie

Pentru sursele care se compileaza cu compilatoare Borland se utilizeaza optiunile standard ale sistemului. Concurentii pot insera în surse si alte optiunile de compilare, daca doresc.

Tipul calculatorului utilizat pentru evaluare si pentru care este stabilit timpul maxim de executie din enunt va fi anuntat în prealabil tuturor concurentilor.

Dupa evaluarea solutiilor concurentilor de la fiecare proba de concurs se va afisa un clasament pentru proba respectiva. De asemenea fiecare concurent va primi un borderou individual de evaluare, în care pentru fiecare test utilizat la evaluare va fi precizat punctajul obtinut de solutia concurentului, precum si un scurt mesaj explicativ referitor la comportamentul programului concurentului pe testul respectiv.

Dupa evaluare, concurentii vor putea reveni în salile de concurs si îsi vor putea testa solutiile proprii pe datele de test utilizate la evaluare. Comisia va pune la dispozitia concurentilor datele de intrare utilizate, precum si date de iesire corecte pentru acestea. De asemenea comisia va afisa o descriere a solutiilor problemelor ce au constituit proba de concurs.

Contestatii

Daca în urma testarii solutiilor proprii pe datele de test furnizate de comisie un concurent constata ca apar diferente fata de comportamentul specificat în borderoul individual de evaluare, acesta poate depune la secretariatul ONI o contestatie scrisa.

In contestatie concurentul va preciza ID-ul propriu, problema pentru care contesta evaluarea si motivele pentru care o contesta.

Comisia va reevalua toate solutiile concurentilor care au depus contestatii. În cazuri exceptionale, este posibil ca o anumita problema sa se reevalueze pentru toti concurentii. În general, punctajul final este cel obtinut dupa reevaluare. În cazul în care punctajul obtinut de un concurent în urma reevaluarii difera de punctajul initial datorita faptului ca acesta utilizeaza generari de numere aleatoare, punctajul initial se mentine.

Dupa terminarea probei de concurs, nu se admit nici un fel de modificari ale surselor concurentilor.

Premiile

Dupa cele doua probe de concurs se va realiza un clasament general pentru fiecare clasa. Pentru fiecare clasa se vor acorda 3 premii (daca numarul concurentilor din clasa respectiva nu depaseste 75) sau 5 premii (daca numarul concurentilor din clasa respectiva depaseste 75). Numarul de mentiuni care se acorda este de pâna la 25% din numarul concurentilor din clasa respectiva.

Baraj

Primii concurenti din clasamentul fiecarei clase pot participa la cele doua probe de baraj organizate în scopul stabilirii lotului national largit. Numarul de concurenti care participa din fiecare clasa va fi stabilit în functie de rezultatele la clasa respectiva, dar nu va depasi 50% din numarul total de concurenti de la acea clasa. Concurentii care nu participa la baraj, vor pleca în judetele lor, însotiti de profesorul cu care au venit la ONI.

La probele de baraj subiectele sunt unice pentru toti concurentii, indiferent de clasa.

Primii concurenti clasati în ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute la cele doua probe de baraj vor constitui lotul national largit. Numarul membrilor din lot nu va depasi 20.

Membrii lotului national largit vor participa la tabere de pregatire si vor sustine alte baraje, în urma carora vor fi selectati elevii care vor reprezenta România la CEOI, BOI si IOI. Criteriile de selectie vor fi anuntate la prima întâlnire a lotului national largit.

contact organizatori : emil@lufo.ro realizatori web : vivi, irina